Hər cür Şəxsi saytlar yaradılması
Hər cür Şəxsi saytlar yaradılması
Təkrarsız Şəxsi sayt işlənib-hazırlanması

Mənin Fəaliyyət növlərim

Şəxsi sayt işlənib-hazırlanması Bir çox nəşriyyat evlərində korrektordan şöbə müdirinə kimi çalışmışam Müxtəlif yüksək təhsil ocaqlarında ədəbiyyat və jurnalistliyin əsasları dərsləri vermişəm, elmlər namizədiyəm, doktorluq dissertasiyası yazıram. Hal-hazırda «Xarici ortaqlarla əlaqələr institutunda» işləyirəm.

Təkrarsız Şəxsi sayt işlənib-hazırlanması

Şəxsi saytlar yaradılması

Sayt sifarişi GeriyəŞəxsi sayt yaradılması