Şəxsi saytların yaradılması

Qısaca özüm haqqda

Şəxsi sayt yaradılması Doğum tarixim 19.. ildir. ...tərəflərdə yaxşı insanların ailəsində doğuldum. Adi uşaqlıq, məktəb, dərslər, dərnəklər... Orta qiymətlərlə oxudum. Rəsim çəkməyi xoşlayırdım, yazıb-pozurdum, bəzən veyillənirdim. Öz üzərimdə indi də bəzən işləyirəm, ancaq daha bu o deyil. Uşaqlığım və gəncliyim çoxunun olduğu kimi tez keçdi, bir göz qırpımında. Bəzən mənə elə gəlir ki, o qədər də qısa deyildi, xüsusən mənim valideyinlərim üçün... Humanitar fənnlərlə daha çox maraqlanırdım. Amma tək onlarla deyil. Ən çox sevdiyim fənnlər tarix, ictimaiyyət, politologiya və başqa ictimai fənnlər və onların müxtəlif şəkilləri ilə. Onların dəqiq və doğru biliklər verdikləri səbəbdən. Sevmədiyim fənnlər riayiyyat, fizika, kimya, rəsmixətt, biologiya, ədəbiyyat, bədən tərbiyyəsi... Onlar isanı çalışmağa məcbur edirlər, niyə - məlum deyil. «Xalqlar dostluğu adına Universitetə» daxil oldum və oranı adi ... ixtisası üzrə bitirdim. Doğrudur, sonradan aydın oldu ki, o ixtisasa cəmiyyət tərəfindən tələbat yoxdur. Zamanla yazmağı öyrəndim. Nə yazmışam «Əsərlərim» bölümündə baxa bilərsiniz.

Ucuz Şəxsi sayt yaradılması

Açar təhvili Şəxsi saytlar yaradılması

Sayt sifarişi